BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO FACEBOOK

GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH

Chọn Giá Phù Hợp

Tùy vào quy mô của bạn và ngành nghề kinh doanh của bạn để chọn giá quảng cáo hoặc bạn cần quảng cáo với đối tượng như thế nào bên công ty sẽ tư vấn đưa giá gói hợp lý . Bạn nên hiểu ngân sách quảng cáo facebook càng cao hiệu quả của bạn càng cao và ngược lại

Hợp Đồng Và Thanh Toán

Sau khi hai bên thống nhất giá cả và nội dung chạy quảng cáo sẽ đi đến ký hợp đồng. Thanh toán sẽ chia ra nhiều đợt tùy vào hợp đồng.

Triển Khai Chạy Quảng Cáo

Bên công ty lên chiến dịch để chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng mang lại hiệu quả cho bạn trong quá trình chạy quảng cáo.

Theo Dõi Tiến Độ

Luôn theo sát tiến độ để biết được quảng cáo chạy như thế nào để định hướng khắc phục.

BẢNG GIÁ 2021

Qúy Khách Chọn Bảng Giá Phù Hợp.

 • Cơ Bản Chạy Tháng
 • Từ 4 đến 10 bài đăng
 • Từ 5.000-13.000 tương tác
 • Từ 100 - 1.500 tin nhắn
 • Từ 30.000 - 150.000 tiếp cận
 • 7 đến 15 Triệu

  Mỗi Tháng
 • Nâng Cao Chạy Tháng
 • Từ 10 đến 13 bài đăng
 • Từ 15.000-25.000 tương tác
 • Từ 2.000 - 3.500 tin nhắn
 • Từ 150.000 - 210.000 tiếp cận
 • 17 đến 25 Triệu

  Mỗi Tháng
 • Chuyên Nghiệp Chạy Tháng
 • Từ 15 đến 70 bài đăng
 • Từ 27.000-250.000 tương tác
 • Từ 3.700 - 33.000 tin nhắn
 • Từ 210.000 - 2.000.000 tiếp cận
 • 30 đến 270 Triệu

  Mỗi Tháng
 • Cơ Bản Chạy Bài
 • 1 bài đăng
 • Từ 5.000-20.000 tương tác
 • Từ 100 - 1.700 tin nhắn
 • Từ 30.000 - 160.000 tiếp cận
 • 7 đến 20 Triệu

  Thời gian tùy chọn
 • Nâng Cao Chạy Bài
 • 1 bài đăng
 • Từ 23.000-35.000 tương tác
 • Từ 2.000 - 3.000 tin nhắn
 • Từ 180.000 - 280.000 tiếp cận
 • 25 đến 35 Triệu

  Thời gian tùy chọn
 • Chuyên Nghiệp Chạy Bài
 • 1 bài đăng
 • Từ 35.000-170.000 tương tác
 • Từ 3.200 - 15.500 tin nhắn
 • Từ 280.000 - 1.300.000 tiếp cận
 • 40 đến 200 Triệu

  Thời gian tùy chọn
MẪU QUẢNG CÁO
John

Bảng Tin Di Động

quảng cáo tại trongquyen

Mike

Mẫu 2 Hình

quảng cáo tại trongquyen

Jane

Mẫu Trên Messenger

quảng cáo tại trongquyen