Đăng Ký Địa Điểm Google Map

Đăng Ký Địa Điểm Google Map

Đăng ký địa điểm Google Map: tìm kiếm vị trí trong kỷ nguyên 4.0

Vị trí của bạn trên Google Map luôn đẹp, tìm kiếm dễ dàng

ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐỂM GOOGLE MAP: TÌM KIẾM VỊ TRÍ TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

 

1. CÔNG VIỆC TẠO ĐỊA ĐIỂM GOOGLE MAP

    Bước 1: Tiếp nhận thông tin vị trí cần tạo địa điểm của bạn

    Bước 2: Đăng ký xác minh chờ kết quả trong 18 ngày

    Bước 3: Vị trí đã có. Đưa nội dung thông tin của bạn lên vị trí, úp hình ảnh của bạn lên vị trí

    Bước 4: Bố cục sắp sếp thông tin trên vị trí đẹp mắt, cải thiện vị trí chuẩn seo Google

    Bước 5: Hoàn thiện bàn giao cho khách hàng, mời khách hàng vào quản lý vị trí mỗi tháng biết được có bao nhiêu lượt truy cập.

Giá tạo vị trí: 700.000.đ

 

 

 

 

Bạn đang quan tâm

Các giao diện mới nhất

0888 999 764