11 Kỹ Năng Facebook

TrongQuyen.vn | 25/08/2021

 

Hãy cùng trongquyen.vn tham khảo nhé!

1.Tạo fanpage trên facebook

 

2.Viết content

 

3.Đăng bài trên facebook

 

4.Tối ưu đối tượng quảng cáo

 

5.Hình ảnh video và các công cụ

 

6.Thuật ngữ trên facebook

 

7.Facebook và website

 

8.Facebook remarketing

 

9.Facebook research

 

10.Mẹo quảng cáo facebook hiệu quả

 

11.Chatbot facebook

                              

 

       KIẾN THỨC FACEBOOK

   

 

 

0888 999 764