10 Kỹ Năng Mềm Bạn Cần Biết

TrongQuyen.vn | 25/08/2021

1. Kỹ Năng Giao Tiếp

 

2. Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo

 

3. Kỹ Năng Tự Tin -  Năng Động

 

4. Kỹ Năng Đặt Mục Tiêu

 

5. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

 

6. Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

 

7. Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

 

8. Kỹ Năng Đưa Ra Quyết Định

 

9. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

 

 

 

 

 

XEM Kiến Thức Kỹ Năng

0888 999 764