Giới Thiệu Công Ty

Giới Thiệu Công Ty

     CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TRỌNG QUYỀN

 

Người đại diện: Nguyễn Trọng Quyền                                     

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0888 999 764                                                     

Mã số thuế: 3401137293

Địa chỉ: 50 Công Chúa Bàn Tranh, Xã Long Hải, Huyện Phú Qúy, Tỉnh Bình Thuận

Số Tài Khoản: 1017627896       - Ngân Hàng: Vietcombank

Gmail: trongquyenafc@gmail.com

 

Đăng Tin: https://qquangcao.vn/

Thiết Kế Website:  https://thietkewebsite.trongquyen.vn/

Quảng Cáo Facebook: https://facebookads.trongquyen.vn/

Quảng Cáo Google: https://www.qgoogle.vn/

Website Công Ty: https://trongquyen.vn/

 

 

0888 999 764